Náhradní plnění | Chráněná dílna

Nabízíme také možnost dodávek formou Náhradního plnění

V roce 2014 jsme přesunuli naši chráněnou výrobní dílnu do vlastních prostor umístěných v areálu bývalého výrobního podniku Šohaj Strážnice. Tímto krokem jsme rozšířili výrobní kapacity a podstatným způsobem modernizovali proces výroby. Zde vyrábíme kompletní sortiment bytového textilu jak pro domácnosti, tak pro hotely, pensiony, jídelny či školská zařízení. Od října 2017 došlo k otevření druhé vlastní výrobní dílny v prostorách našeho centrálního skladu v Napajedlích a v létě roku 2019 také ve Veselí nad Moravou. Našim záměrem je neustálé navyšování vlastních kapacit a tím zvyšování pružnosti v reakci na aktuální požadavky našich zákazníků.

Všechny naše výrobní dílny Bytový Textil Škodák a.s. jsou dílny chráněné a proto vždy přednostně zaměstnáváme pracovníky se zdravotním postižením, kteří mají omezenou možnost pracovního uplatnění.  Našim velkoobchodním partnerům jsme tedy na základě zákona – § 81 odst. 2, písm. b) Zákona o zaměstnanosti – oprávněni poskytovat potvrzení o tzv. náhradním plnění, které nahrazuje povinnost zaměstnávat občany se zdravotním postižením.

CO JE TO NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

Náhradní plnění slouží jako jedna z možností plnění povinného podílu. Ten zákon udává zaměstnavatelům, kteří mají více jak 25 zaměstnanců. Ti jsou ze zákona povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, a to ve 4% poměru k celkovému přepočtenému počtu zaměstnanců.

http://portal.mpsv.cz/sz/obecne/prav_predpisy/vyklady/plneni_povinneho_podilu_ozp

Tyto možnosti jsou tři:

 1. Přímé zaměstnávání osob se zdravotním postižením
 2. Finanční odvod státu
  nebo
 3. Odebrání služeb, zboží či zadání zakázek poskytovateli náhradního plnění
  Díky tomu, že naše výrobní dílna je dílnou chráněnou (zaměstnavatel s nadpolovičním počtem zaměstnanců se zdravotním postižením – OZP) – jsme schopni Vám nabízet využití právě této možnosti – tedy Náhradní plnění.

Výhody náhradního plnění

 • pomůže Vám splnit povinný podíl
 • získáte touto cestou užitečné služby či zboží
 • ušetříte na odvodu do státního rozpočtu
 • nepřímo podpoříte zaměstnávání OZP osob

Máte-li zájem o využít Náhradního plnění – kontaktujte nás předem

na telefonním čísle +420 777 839 845 nebo na e-mailu info@vasbytovytextil.cz