Náhradní plnění | Chráněná dílna

VášBytovýTextil.cz nabízí možnost Náhradního plnění

CO JE TO NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

Náhradní plnění slouží jako jedna z možností plnění povinného podílu. Ten zákon udává zaměstnavatelům, kteří mají více jak 25 zaměstnanců. Ti jsou ze zákona povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, a to ve 4% poměru k celkovému přepočtenému počtu zaměstnanců.

http://portal.mpsv.cz/sz/obecne/prav_predpisy/vyklady/plneni_povinneho_podilu_ozp

Tyto možnosti jsou tři:

 1. Přímé zaměstnávání osob se zdravotním postižením
 2. Finanční odvod státu
  nebo
 3. Odebrání služeb, zboží či zadání zakázek poskytovateli náhradního plnění
  Díky tomu, že naše výrobní dílna je dílnou chráněnou (zaměstnavatel s nadpolovičním počtem zaměstnanců se zdravotním postižením – OZP) – jsme schopni Vám nabízet využití právě této možnosti – tedy Náhradní plnění.

Výhody náhradního plnění

 • pomůže Vám splnit povinný podíl
 • získáte touto cestou užitečné služby či zboží
 • ušetříte na odvodu do státního rozpočtu
 • nepřímo podpoříte zaměstnávání OZP osob

Máte-li zájem o využít Náhradního plnění – kontaktujte nás předem

na telefonním čísle +420 777 839 845 nebo na e-mailu info@vasbytovytextil.cz